Asbest-Attest.nu

  • Home
  • Asbest-Attest.nu

Asbest-Attest.nu

Wat kost een asbest-attest bij ons? Basisprijs voor de opmaakt van een attest (straal 35 km rond Zonhoven): voor een (kleinere) woning of appartement (tot 120 m2) = 345 €/woning, excl. BTW; voor een (gemiddelde) woning of appartement (van 120 m2 tot 250 m2) = 395 €/woning, excl. BTW; voor een woning of appartement (groter dan 250 m2 tot 350 m2) = 495 €/woning, excl. BTW; voor grotere of afwijkende projecten (meerdere wooneenheden, grotere bijgebouwen, niet-residentieel, ...) prijs volgens aparte offerte. In deze basisprijs zit er geen staalname prijs. Per staalname is een vast prijs van 35,00 €/staal, excl. BTW van toepassing.

Wij treden op als  gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie en beschikken hiervoor over de nodige OVAM-erkenningen.

Wat kost een asbest-attest bij ons?

Wij kunnen u alvast verder helpen met de volgende gegevens voor de opmaak van een asbest-attest.

Basisprijs (straal 35 km rond Zonhoven)

- voor een (kleinere) woning of appartement (tot 120 m2) wordt opgemaakt voor 345 €/woning, excl. BTW

- voor een (gemiddelde) woning of appartement (van 120 m2 tot 250 m2) wordt opgemaakt voor 395 €/woning, excl. BTW

- voor een woning of appartement (groter dan 250 m2 tot 350 m2) wordt opgemaakt voor 495 €/woning, excl. BTW

- voor grotere of afwijkende projecten (meerdere wooneenheden, grotere bijgebouwen, niet-residentieel, ...) prijs volgens aparte offerte

- In deze prijs zit de OVAM-attest prijs en de COPRO (kwaliteitsorganisatie) – aanmeldingsvergoeding en verzekering inbegrepen, maar exclusief staalnames

Staalnames

In deze basisprijs zit er geen staalname prijs. Per staalname is een vast prijs van toepassing van

- 35,00 €/staal, excl. BTW

- het aantal staalnames is afhankelijk van de toestand van de woning en deze worden genomen i.f.v. de voorschriften van het OVAM-asbest-inspectieprotocol.

Timing

Graag plan ik een plaatsbezoek op de korst mogelijke termijn in. U moet rekenen op het afleveren van het definitieve asbestattest (na labo-analyse) op maximaal een week na het plaatsbezoek.


Asbest in en rond de woning


Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw werd gebruikt. Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken. In woningen die voor 2001 werden gebouwd of verbouwd zijn er mogelijk asbesthoudende materialen aanwezig.


Asbestattest


Verkoopt u een woning gebouwd voor het jaar 2001? Dan is een asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022. Het asbestattest bevat informatie over asbest in de woning en toetst of de woning asbestveilig is.


Wat is het asbestattest?


Asbest-Attest.nu komt als asbestdeskundige ter plaatse voor een visuele inspectie en beoordeling, een (eventuele) staalname  en het raadplegen van bewijsdocumenten. Op basis van dit verslag levert de OVAM voor elk eigendom een uniek asbestattest af. Hierin staat de uitspraak over de asbestveiligheid van de woning, maar ook advies over hoe je het aangetroffen asbest kan beheren of verwijderen.


Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.


Contact

Laat u bijstaan door Asbest-Attest.nu als specialist voor de inventarisatie en opmaak van uw asbestattest.

Bezorg ons de gegevens van het te onderzoeken gebouw of plaats en dan bezorgen wij u een offerte op maat.