Ventilatie-verslaggeving

  • Home
  • Ventilatie-verslaggeving

Ventilatie-verslaggeving

Sinds januari 2016 is ventilatieverslaggeving verplicht bij alle nieuwbouwprojecten en energetisch ingrijpende verbouwingsprojecten. De aanvrager of de bouwheer moet enerzijds een ventilatieontwerp laten opmaken voor de start van de werkzaamheden en anderzijds moet er na de installatie van het ventilatiesysteem een ventilatieprestatieverslag opgemaakt worden. Voor deze taken belt u naar een ventilatieverslaggever.  U zit voor al deze taken goed bij EPB-Bouwadvies.

Het ventilatieverslag

De resultaten van het ventilatieprestatieverslag neemt de ventilatieverslaggever op in de EPB-aangifte. Goed om weten is dat EPB-Bouwadvies ook dienst doet als EPB-verslaggever. Na de plaatsing wordt er eveneens een verslag gemaakt met de kenmerken en de prestaties van het systeem conform de vastgelegde technische specificaties STS_P 73-1.

Fase 1: de voorbereiding

De bouwheer stelt voor de start van de werken een verslaggever voor de ventilatie aan. Deze verslaggever maakt een Ventilatie Voor Ontwerp (VVO) op. Dit is een principeschema van hoe de ventilatie uitgevoerd kan worden. Vanuit de EPB-software wordt er een Ventilatie Ontwerp Specificatie (VOS) aangemaakt. Hierin worden alle prestaties waaraan uw installatie moet voldoen vastgelegd. Dit bestand wordt opgeladen bij de externe kwaliteitstoezichthouder.

Fase 2: de aangifte

Na de ingebruikname van het ventilatiesysteem controleert de ventilatieverslaggever of de debieten overeenkomstig het inregelrapport (ieder ventiel wordt nagemeten) en alle andere parameters van het ventilatiesysteem overeenstemmen met het VOS en de technische specificatie STS_P 73-1. Vervolgens wordt het Ventilatie Prestatie Verslag (VPV) van deze controle door de verslaggever ingegeven in de kwaliteits-databank. Vanuit deze databank wordt er een code gegeneerd. Deze code dient in het EPB-bestand te worden ingevuld alvorens een EPB-aangifte wordt gegeneerd.